Nyugat-Balatoni Magazin

Szijártó János újságíró honlapja

Soha nem feledhetjük kivégzett tábornokainkat!

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

 1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes)
 2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok
 3. Kiss Ernő, tábornok
 4. Schweidel József, tábornok,

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

 1. Lovag Pöltenberg Ernő, tábornok
 2. Török Ignác, tábornok
 3. Láhner György, tábornok
 4. Knezich Károly, tábornok
 5. Nagysándor József, tábornok
 6. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok
 7. Aulich Lajos, tábornok
 8. Damjanich János, tábornok
 9. Gróf Vécsey Károly, tábornok.

Október hatodika mindig megvisel. Szimbolikus nap ez sokunknak, amely vastag fekete betűkkel jelenik meg lelkünkben. Alatta vörösen izzik a mély fájdalom, hiszen felfoghatatlan, amit és ahogyan velünk tettek 1849-ben. Nem igaz, hogy az idő minden sebet begyógyít. Népünk szabadságvágyának eltiprása, a véres megtorlás ennyi év után is fájó minden nemzetért felelősen gondolkodó honfitársunknak. Knézich Károly azt mondta kivégzése előtt: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. A bosszút Európa végignézte, ahogy később a trianoni országcsonkítást és az 1956-os forradalom vérbefojtását. Ma demokráciából oktatnak ki minket európai „jótevőink”.

Hozzátartozóiktól, leszármazottaiktól, Magyarországtól kért-e bocsánatot valaha is valaki a fejlett Európából? A keresztény Európa és különösen az osztrákok valaha is tettek egy gesztust felénk az 1849-ben tomboló gyilkos bosszú miatt? Sajnos úgy tűnik a magyarba mindig bele lehet rúgni…

Wikipédia nyomán: A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait. … 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni[8] – és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

Illusztráció, szöveg: Szijártó János