LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni!

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULÁSI KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2018-ban “LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni! – Középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium. Az Európai Unió 297.386,- euró összegű támogatást nyújt a 2018. szeptember 1-jén elindult 2018-1-HU01-KA201-047839 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2020. december 31.


A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerség projekt megvalósításában az Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Statny Pedagogicky Ustav (Szlovákia), a Cirkevná spojená škola MARIANUM (Szlovákia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Románia), Kuressaare Gümnaasium (Észtország), és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola vesznek részt.
A LELLE2 projekt az egyetemi hallgatók tanulási készségeinek fejlesztésére irányuló LELLE projekt továbbgondolásán alapul, melynek fókuszában 3 kompetencia – a tanulási út menedzselése, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás feltárása, mérése és fejlesztése – volt.
Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen felsőfokú tanulmányai során, vagy munkába állásakor, a tárgyi tudáson kívül szüksége van olyan “finom készségekre” és jellemvonásokra is, amiket oktatási intézményekben ma még nem tanítanak, így azokat a diákoknak maguknak kell elsajátítaniuk. A projekt elsődleges célja, hogy a középfokú oktatási intézményekből kikerülő fiatalok rendelkezzenek ezekkel a készségekkel és képességekkel még azelőtt, hogy a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyernek, vagy a munkaerőpiacon elhelyezkednek.
A LELLE2 projekt eddigi főbb mérföldkövei:
Nemzetközi projekttalálkozó Veszprémben – 2018. október

2018. október 8-9-én Veszprémben rendezték meg az első nemzetközi projekt találkozót. A Kick-off meeting eredményesen, az összes partner részvételével zajlott, így a projektmunka sikeresen elindult.

A projekt első eredményei

A projekt kezdeti szakaszában a LELLE2 csapata egy kvalitatív kutatást végzett, amelynek a célja az volt, hogy feltárja a középiskolákban alkalmazott jó gyakorlatokat a készségfejlesztésben. Három, a munka világa szempontjából kritikus készségre koncentráltunk: a kritikai gondolkodásra, a problémamegoldásra és a saját tanulás menedzselésére. A kutatásba négy országból 61 tanárt vontunk be, rajtuk kívül 9 vállalat és 3 oktatáskutató intézet is részt vett az interjúkon. Az így összegyűjtött jó gyakorlatok közül készségenként 10 darabot válogattunk ki a további munkához. A fő cél ugyanis az, hogy a három felsorolt készség fejlesztése minél jobban beilleszthető legyen a hétköznapi tantárgyak középfokú tanterveibe.

Nemzetközi projekttalálkozó Pozsonyban – 2019. március

A LELLE2 partnerség második nemzetközi projekttalálkozóját Pozsonyban tartották meg a szlovákiai Állami Pedagógiai Intézet szervezésében. A kétnapos munka során a projektmenedzsment kérdések megvitatásán túl a partnerek megbeszélték a jó gyakorlatok a készségfejlesztésben gyűjteményének eredményeit, valamint a jövőbeli terveket, mint például a „How to Teach How to Learn” – tréningkönyv és az ehhez kapcsolódó pozsonyi módszertani oktatás előkészítését, továbbá a középiskolai diákok kompetenciamérését.

Jövőbeli tervek

A LELLE2 projekt következő szakaszának (O2) egyik fő feladata a középiskolai tanárok számára készülő tréningkönyv (How to Teach How to Learn) kidolgozása az O1 szakaszban meghatározott jó gyakorlatok alapján. Az egy hetes módszertani oktatásra 2019 júliusában kerül sor, ahol a középiskolából érkező tanárok elsajátítják a folyamatot, és augusztus végén saját kollégáiknak tanítják meg, hogyan érdemes a tantervükbe beépíteni a javasolt módszereket.
A kézikönyvvel párhuzamosan állítjuk össze a diákok kompetenciamérésére szolgáló kérdőívet, amelyet a 2019/2020 szeptemberi tanítási év elején és végén alkalmazunk, hogy megvizsgáljuk a kritikus gondolkodás, problémamegoldás és saját tanulási út menedzselése készségek változását.

További információ:
Vámosi Réka
projektmenedzser

Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

You may also like...