Monthly Archives: november 2019

Next Page

Ügyfélfogadás rendjének változása

A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak ügyfélfogadási rendje a 2019. december 24-ei, illetve december 27-ei munkaszüneti nap körüli munkarendváltozásra tekintettel az alábbiak szerint változik:

  december 6. (péntek) december 7. (szombat) december 24. (kedd) december 13. (péntek) december 14. (szombat) december 27. (péntek)
Veszprém 8:30-12:00 8:30-11:30 ZÁRVA 8:30-11:30 8:30-11:30 ZÁRVA
Ajka 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA
Pápa 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA
Tapolca 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA
Balatonalmádi 8:00-13:00 8:00-13:00 ZÁRVA 8:00-13:00 8:00-13:00 ZÁRVA
Devecser 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA 8:00-12:00 8:00-12:00 ZÁRVA

A balatonfüredi és zirci ügyfélszolgálat 2019. december 9. és 31. között zárva tart.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Posted on 2019-11-25, 09:53 By
Categories: Hírek
Középiskolások EU-s versenye

A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája „4 FOR EUROPE” címmel európai uniós témájú versenyt hirdetett középiskolás diákoknak.

A már hagyományként megrendezésre kerülő verseny első fordulója online volt, azonban a második fordulóra (regionális döntő) minden régióban 2019. november 21-én került sor. A rendezvényt idén a Veszprém Megyei Europe Direct iroda gesztorálta befogadó szervezete székhelyén, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Tíz négyfős csapat mérte össze uniós lexikai tudását és nem utolsó sorban kreativitását hat feladatban, amelyek során a diákok keresztrejtvényt fejtettek, az uniós szimbólumokról adtak számot, érveltek az euró bevezetése mellett vagy ellen, és nem utolsó sorban bemutatták, hogy oktatási intézményükben milyen programmal valósítanának meg egy igazi Európa-napot. A régió tíz legjobb csapata közül négy Fejér megyéből érkezett, míg hat Veszprém megyét képviselte. A nap végén a Vetési Albert Gimnázium Krakatau kitörései nevű csapata vitte a pálmát, az ő jutalmuk egy ötnapos horvátországi nyereményút lett, és természetesen utaznak december 9-én Kecskemétre, ahol a végső megmérettetésre fog sor kerülni. Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI BIG.EUROPA nevű csapata állt a képzeletbeli dobogó második fokára, az ő jutalmuk egy budapesti osztálykirándulás és ugyancsak a kecskeméti döntőn való részvételi lehetőség. A bronzérmet idén a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium Természeti Katasztrófák csapata nyerte el. Az eredményhirdetést megelőzően – a régió Europe Direct irodái meglepetésének köszönhetően – hazánk uniós tagságának 15 éves évfordulója alkalmából EU-tortaszegésre került sor.

Posted on 2019-11-22, 16:02 By
Categories: Hírek
Közreműködőket keres a NAV

A vállalkozások és a kereskedők egy egyszerű regisztrációval bekerülhetnek abba a nyilvántartásba, ahonnan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiválasztja a végrehajtási eljárásaiban közreműködő szervezeteket, kereskedőket. A regisztrációval a vállalkozás része lehet annak a gazdálkodói hálózatnak, ami a NAV megbízásából elvégez egyes speciális szakértelemhez, hatósági engedélyhez kötött feladatokat (takarítás, bontás, hulladék elszállítás). A sikeresen regisztrált kereskedők pedig első kézből juthatnak hozzá az árverésre kitűzött romlandó termékekkel kapcsolatos információkhoz.


A NAV 2018 óta nemcsak a fizetési kötelezettségeket hajtja be, hanem általános közigazgatási végrehajtóként, közreműködő gazdálkodókkal végezteti el például a romos épületek bontását, lakásban felhalmozott szemét elszállítását, vagy épp az életveszélyessé vált növényzet visszavágását.
Ahhoz, hogy valaki közreműködőként vehessen részt, azaz a NAV megbízásából, munkadíjért végezhessen bontási, javítási, hulladék elszállítási, takarítási vagy egyéb feladatokat, regisztrálnia kell a NAV-nál. A regisztrációs adatbázisba minden olyan, Magyarországon gazdasági tevékenységet végző, a köztartozásmentes adatbázisban szereplő szervezet jelentkezhet, amely a regisztrációs adatlapon felsorolt teendőkhöz szakértelemmel, hatósági engedéllyel, illetve eszközzel rendelkezik. A jelentkező azt is kiválaszthatja, hogy az ország mely területén vállalna közreműködést. A névjegyzékből véletlenszerűen kiválasztott három szervezettől kér árajánlatot a NAV, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás kapja meg a feladatot.
Ugyanez a regisztrációs adatlap szolgál a végrehajtási eljárásban lefoglalt, értékesítésre kínált romlandó áruk árveréseiről való közvetlen információszerzésre is. A NAV a romlandó dolgot soron kívül értékesíti, amelyre meghívja a nyilvántartásban szereplő közreműködő kereskedőket.
Regisztrálni mindkét nyilvántartásba elektronikusan a „KSZ Kérelem a közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételéhez” elnevezésű adatlapon lehet. Az eljárással kapcsolatban további információk az 56. számú információs füzetben találhatóak.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Posted on 2019-11-21, 09:26 By
Categories: Hírek
LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni!

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULÁSI KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2018-ban “LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni! – Középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium. Az Európai Unió 297.386,- euró összegű támogatást nyújt a 2018. szeptember 1-jén elindult 2018-1-HU01-KA201-047839 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2020. december 31.


A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerség projekt megvalósításában az Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Statny Pedagogicky Ustav (Szlovákia), a Cirkevná spojená škola MARIANUM (Szlovákia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Románia), Kuressaare Gümnaasium (Észtország), és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola vesznek részt.
A LELLE2 projekt az egyetemi hallgatók tanulási készségeinek fejlesztésére irányuló LELLE projekt továbbgondolásán alapul, melynek fókuszában 3 kompetencia – a tanulási út menedzselése, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás feltárása, mérése és fejlesztése – volt.
Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen felsőfokú tanulmányai során, vagy munkába állásakor, a tárgyi tudáson kívül szüksége van olyan “finom készségekre” és jellemvonásokra is, amiket oktatási intézményekben ma még nem tanítanak, így azokat a diákoknak maguknak kell elsajátítaniuk. A projekt elsődleges célja, hogy a középfokú oktatási intézményekből kikerülő fiatalok rendelkezzenek ezekkel a készségekkel és képességekkel még azelőtt, hogy a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyernek, vagy a munkaerőpiacon elhelyezkednek.
A LELLE2 projekt eddigi főbb mérföldkövei:
Nemzetközi projekttalálkozó Veszprémben – 2018. október

2018. október 8-9-én Veszprémben rendezték meg az első nemzetközi projekt találkozót. A Kick-off meeting eredményesen, az összes partner részvételével zajlott, így a projektmunka sikeresen elindult.

A projekt első eredményei

A projekt kezdeti szakaszában a LELLE2 csapata egy kvalitatív kutatást végzett, amelynek a célja az volt, hogy feltárja a középiskolákban alkalmazott jó gyakorlatokat a készségfejlesztésben. Három, a munka világa szempontjából kritikus készségre koncentráltunk: a kritikai gondolkodásra, a problémamegoldásra és a saját tanulás menedzselésére. A kutatásba négy országból 61 tanárt vontunk be, rajtuk kívül 9 vállalat és 3 oktatáskutató intézet is részt vett az interjúkon. Az így összegyűjtött jó gyakorlatok közül készségenként 10 darabot válogattunk ki a további munkához. A fő cél ugyanis az, hogy a három felsorolt készség fejlesztése minél jobban beilleszthető legyen a hétköznapi tantárgyak középfokú tanterveibe.

Nemzetközi projekttalálkozó Pozsonyban – 2019. március

A LELLE2 partnerség második nemzetközi projekttalálkozóját Pozsonyban tartották meg a szlovákiai Állami Pedagógiai Intézet szervezésében. A kétnapos munka során a projektmenedzsment kérdések megvitatásán túl a partnerek megbeszélték a jó gyakorlatok a készségfejlesztésben gyűjteményének eredményeit, valamint a jövőbeli terveket, mint például a „How to Teach How to Learn” – tréningkönyv és az ehhez kapcsolódó pozsonyi módszertani oktatás előkészítését, továbbá a középiskolai diákok kompetenciamérését.

Jövőbeli tervek

A LELLE2 projekt következő szakaszának (O2) egyik fő feladata a középiskolai tanárok számára készülő tréningkönyv (How to Teach How to Learn) kidolgozása az O1 szakaszban meghatározott jó gyakorlatok alapján. Az egy hetes módszertani oktatásra 2019 júliusában kerül sor, ahol a középiskolából érkező tanárok elsajátítják a folyamatot, és augusztus végén saját kollégáiknak tanítják meg, hogyan érdemes a tantervükbe beépíteni a javasolt módszereket.
A kézikönyvvel párhuzamosan állítjuk össze a diákok kompetenciamérésére szolgáló kérdőívet, amelyet a 2019/2020 szeptemberi tanítási év elején és végén alkalmazunk, hogy megvizsgáljuk a kritikus gondolkodás, problémamegoldás és saját tanulási út menedzselése készségek változását.

További információ:
Vámosi Réka
projektmenedzser

Tel: 88/624-812
E-mail: vamosi.reka@uni-pannon.hu
Web: lelle2.gtk.uni-pannon.hu

Posted on 2019-11-17, 21:42 By
Categories: Hírek
Segíts Te is! – Szeretetcsoki 2019 akció

Jótékonysági csokigyűjtés
Iskolás osztályok és óvodai csoportok összefogásával

Kórházak gyermekosztályain fekvő gyerekek mesedoktor vizitjein és nélkülöző családok támogatásakor a Mátrix Közhasznú Alapítvány mesedoktorai és önkéntesei más segítség mellett csokoládét is osztanak. Óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolás csapatok részvételével a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Mesedoktorok “Szeretetcsoki” csokoládé gyűjtő akciót szervez. A csoportok a közösségükben összegyűjtött tábla csokikkal segítik az alapítvány fontos gyermek és családvédelmi tevékenységét, az alapítvány a legtöbb csokit beküldő csoportokat megjutalmazza.

Értékes díjazás!
A legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat a 2020. év január közepén 200.000. Ft díjazásban részesül, a második legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat 100.000. Ft díjazásban részesül, a harmadik legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat 60.000. Ft díjazásban részesül. Mindenki nyer, hiszen adni örömteli dolog! Segítsünk Együtt!

A jótékonysági felhívás elérhető a www.szeretetcsoki.hu oldalon, ahol osztályok, csoportok, gyermekek mellett az alapítvány várja cégek, baráti társaságok, közösségek, felnőtt jótevők közreműködését is.

Mátrix Közhasznú Alapítvány

Posted on 2019-11-14, 18:40 By
Categories: Hírek
Hírességek, akik idő előtt születtek

Jön a Koraszülöttek Világnapja november 17-én

Mi a közös Einsteinben és Mark Twainben, és mellettük még számos világhírű tudósban, zenészben, íróban, akik különböző korokban és országokban születtek? Mindannyian koraszülöttek voltak, de ledolgozták a hátrányukat, és a világtörténelem legismertebb alakjai lettek.
Magyarországon ma minden 10. gyermek koraszülöttként jön a világra, azaz a terhesség 37. hete előtt születnek. Nem is gondolnánk, hogy a legnagyobb tudósok közül mennyien voltak koraszülöttek. Kis súllyal, korán születtek, mégis túlélték az évszázadokkal ezelőtti körülményeket és kreativitásukkal, tudásukkal beírták magukat a történelembe.

Kik a leghíresebb koraszülöttek?

Johannes Kepler (1571-1630): A német asztrológus és matematikus egyes becslések szerint 160-as IQ-val rendelkezett. Csupán hét hónapos korában látta meg a napvilágot, így nemcsak testileg, de szellemileg is rendkívül gyengének látták és vélték. Ahogyan nőtt és erősödött, intellektusával kiemelkedett a többiek közül. Ő lett a kora modern kori csillagászat úttörője, nevéhez fűződik a bolygómozgás törvényeinek leírása.
Mark Twain (1835-1910): Két hónappal korábban, 2,2 kilogrammal született a Huckleberry Finn kalandjai szerzője. Környezete nem jósolta, hogy ilyen kistermetűként életben marad.
Victor Hugo (1802-1885): Habár nincs bizonyítva, hogy koraszülött volt, a születési körülményeit leírva következtethetünk rá, hogy korábban és gyengébben érkezett, mint számítottak rá. Édesanyja úgy írta le, hogy „nem hosszabb egy késnél”. Ráadásul az asztalostól – aki a bölcsőt is készítette – egy koporsót is rendeltek. Később Alexander Dumasnak is megemlítette, hogy 15 hónapos korában még nem tudta felemelni a fejét.
Stevie Wonder (1950- ): 34 hetesen született a 25 Grammy-díjas zeneszerző, zongorista és énekes. Stevie Wonder vaksága is korai születésének egyik következménye, a látásért felelős ideghártya érhálózata nem tudott rendesen kifejlődni.
Sir Isaac Newton (1643-1727): A világ egyik legnagyobb tudósa alig volt több mint egy kiló születésénél, és nem jósoltak neki többet pár óránál. Ő azonban leküzdötte a hátrányát, és később leírta a gravitáció (tömegvonzás) törvényét.
Albert Einstein (1897-1955): Édesanyja állítólag megijedt, hogy mennyire nagy és furcsa formájú az újszülött feje. Később szellemi képességei miatt aggódtak, hiszen a kis Einstein később is kezdett el beszélni, és kilenc éves koráig nem beszélt folyékonyan. Ennek ellenére éltanuló volt, és lenyűgözően gyorsan fejlődött a kezdeti nehézségek után.
A koraszülöttek életesélyei ma már jelentősen növelhetők gyors, szakszerű ellátással, ápolással és korszerű technológia használatával. Magyarországon jelentős szerepet vállal ebben a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat is, akiknek a munkáját most bárki támogathatja, ha 2019. november 18-22. között a Shellnél tankol. Minden liter üzemanyag után 1 Ft kerül az alapítványhoz, akik a befolyt összeget egy Tecotherm Neo készülékre fordítják, amely az újszülöttek oxigénhiányos állapotának hatékony kezelésére szolgál.

További információ:
Boros Eszter
WELL PR Ügynökség
Tel.: +36 1 350 7390/119
Email: e.boros@well.hu

Posted on 2019-11-14, 18:34 By
Categories: Hírek
A nap képe

Kató Brigitta: Emlék nyárról

Aki úgy érzi, hogy sikerült szép, közlésre alkalmas képet készítenie, küldje el e-mailban az esemenyter@gmail.com címre!
A beküldendő fotó kapcsán nincs különösebb feltétel, csak annyi, hogy életterünk szépsége köszönjön vissza róla. Egy címről csak egy képet küldjenek, rövid címmel, a szerző nevével ellátva. A legjobbak közül kerül ki  mindig “A nap képe”.

Boldogabb, aki bátrabban él?

Kutatás az elégedettség eddig rejtve maradt összefüggéseiről

„Bátraké a szerencse” – tartja a régi közmondás. Egy friss, a bőséges élettapasztalattal rendelkező idősebb generáció körében végzett kutatás ezt messzemenően alátámasztotta: körükben sokkal elégedettebbek azok, akik életük során merészen belevágtak elképzeléseik megvalósításába. Az életünkben kulcsszerepet játszó bátorság hatása tanulság minden generáció számára.

A “bátor élet=boldog időskor” a 90 éves Vitéz Molnár József esetében biztosan igaz    Illusztráció: szj.

Karriert vagy munkahelyet váltani, saját vállalkozásba kezdeni, vagy épp megszólítani valakit, aki régóta tetszik nekünk… Legyen szó nagyra törő tervekről, rövidtávú célok megvalósításáról vagy személyes vágyakról, egy dolog valamennyiben közös: vérmérséklettől függően kinek több, kinek kevesebb bátorságot kell gyűjtenie. De a mértéke valójában mindegy is, a megléte viszont jó eséllyel egész életünkre hatással lesz, derült ki a Groupama Biztosító kutatásából.

Önbizalom, optimizmus, felkészültség: a boldoguláshoz a pénznél is fontosabb

Azok a 70 év felettiek, akik úgy érzik, életük során belevágtak céljaik megvalósításába, ma az élet majd valamennyi területén elégedettebbek a helyzetükkel, mint egykoron bátortalan kortársaik: jelenlegi hangulatukat és boldogságukat, életkedvüket és fizikai aktivitásukat valamennyien jobbnak ítélik meg annál, mint ami szerintük kortársaikra jellemző. Saját bevallásuk szerint döntéseiket három dolog segítette. Az önbizalmat a megkérdezettek közel háromnegyede jelölte meg, mint bátorságuk forrását, ezt követi az optimizmus és felkészültség.

Olyan külső tényezőkre, mint például a stabil anyagi háttér, mindössze a válaszadók 18 százaléka alapozta bevállalóságát. Egyébként a válaszokból az is kitűnik, hogy azok, akik életük során jobbára hagyták terveiket füstbe menni, ezt leginkább külső tényezőkkel indokolják: a biztonságot jelentő megtakarítás hiányát például kétszer annyian jelölték meg visszatartó tényezőként, mint a magukat megvalósítóként látók. Ugyanakkor az életük során kevésbé tettre készek többsége úgy látja, ma éppen, hogy anyagilag volnának jobb helyzetben, ha egykor megragadták volna a kínálkozó lehetőségeket.

Bátor élet=boldog időskor

A célok egykori megvalósítása, a lehetőségek megragadása ráadásul nem csak az anyagiakra hat, hanem a boldogságérzetre is: az elképzeléseik megvalósítását halogató idősek 40 százaléka úgy látja, ma nem csak anyagi helyzete lenne kedvezőbb, de boldogabb is lenne, ha egykor kitart azok mellett.

Ráadásul az eredményekből az is kitűnik, hogy az egyéni vágyak beteljesítését és az önmegvalósítást a családi, baráti szálak sem sínylették meg: az elképzeléseik mellett kitartók ugyanis ma az átlagosnál jobbnak ítélik meg gyermekeikkel, unokáikkal, valamint barátaikkal való kapcsolatukat is.

„Az évek során számos kutatást készítettünk, nem egyet éppen az idősebb korosztály tagjai körében.” – mondta el a kutatás kapcsán Bíró Szilvia, a Groupama Biztosító kommunikációs vezetője – „Ezek legtöbbje rávilágított az anyagi biztonság, valamint az időskori elégedettség közötti összefüggésre. Ezúttal arra kerestük a választ, hogy a sokat tapasztalt generáció tagjai miben látják jelenlegi elégedettség-érzetük legfőbb okát, ha visszatekintenek a mögöttük álló évtizedekre. A számunkra is meglepő eredmény egyértelműen azt mutatja, hogy a boldogságra leginkább az van hatással, hogy a kellő időben bátorságot tanúsítunk-e, és belevágunk-e vágyaink, ötleteink megvalósításába. Ráadásul még az sem számít igazán, hogy sikerrel járjunk, a lényeg, hogy belevágjunk! Ezek a kutatás legfontosabb tanulságai és üzenetei.”

Úgy tűnik tehát, hogy akire élete során az volt inkább jellemző, hogy elengedte álmait, ma ennek több hátrányával szembesül, mintha többnyire nekivágott volna azok megvalósításának. Bíró Szilvia úgy látja, különösen az anyagiak és a másokkal való kapcsolatok terén alakult volna jobban az életük saját megítélésük szerint, ha nem a bizonytalansággal, a kudarccal vagy általában véve az élet dolgaival kapcsolatos félelmeikre hallgatnak.

A felmérést az NRC 2019. október 7 és 13. között készítette. Az 500 fős válaszadói minta reprezentatív a 70 évesnél idősebb internetező célcsoportra nem, végzettség, lakóhelytípus és régió alapján.

Posted on 2019-11-12, 17:03 By
Categories: Hírek
Illegális cigarettagyárat számolt fel a NAV

Hatmillió szál cigarettát és további huszonegymillió szál előállításához elegendő dohányt talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy illegális budapesti cigarettagyárban. Az üzemben több tucat külföldi munkás élt és dolgozott bezárva, ők a raktárépületet sem hagyhatták el. A bűnszervezet irányítói előzetes letartóztatásban vannak.

Az elkövetői kört és az általuk több országban létrehozott és üzemeltetett illegális cigarettagyárakat és raktárakat az OLAF ügyindító jelzése és az EUROPOL által készített elemzések támogatásával sikerült azonosítani. A román és moldáv személyekből álló csoport illegális cigarettagyártáshoz szükséges alapanyagokat hozott be külföldről: gépeket, dohányt, füstszűrőt, cigarettapapírt, cigarettásdobozokat. Az alapanyagok egy részét Magyarországon raktározták és az illegális cigarettagyárban használták fel, egy részét pedig külföldre szállították.

A cigarettagyár egy budapesti ipartelepen lévő 1800 négyzetméteres bérelt raktárban működött. Az ingatlant a gyártáshoz teljesen átépítették, a csarnok falait belülről hangszigetelték, amiben porelszívó és szellőztetőberendezés is működött. Pozdorja- és téglafalakkal külön dohányvágó-, fermentáló-, töltő-, dobozoló- és csomagolóhelyiségeket alakítottak ki. Szintén a csarnokban építették ki a munkások lakrészét, akik az épületet el sem hagyhatták, munkáltatóik a csarnokot kívülről zárva tartották. Élelmezésükről az a két moldáv-román kettős állampolgár gondoskodott, akik a cigaretta-alapanyagot is szállították a gyártáshoz.

Az üzemben a NAV nyomozói egy működő és egy összeszerelés alatt álló cigarettagyártó gépsort, dohányvágó gépet, fermentálóberendezést, csomagológépet is találtak a gyártáshoz szükséges alapanyagok mellett. Az akció idején mintegy hatmillió szál, már legyártott cigaretta, valamint 35 tonna finomra vágott fogyasztási dohány volt a gyárban, ami további 21 millió szál cigi előállításához lett volna elegendő. A gyártás volumenét mutatja, hogy a helyszínen 300 kilogramm dohánypor volt, amiből egy kiló nagyjából 3 millió szál cigaretta legyártásával gyűlik össze.

A nyomozók felderítették a cigarettagyár utánpótlásraktárát is, ahol a külföldről behozott alapanyagokat tárolták. Innen összesen 14 kamionnyi áru került elő: 139 raklap cigisdobozokhoz használt karton, 76 raklap füstszűrő, 169 raklap cigarettapapír, 43 raklap fólia, 600 liter folyékony ragasztó, 30 raklap lefóliázott papírtekercs. A rengeteg kelléken és gyártóeszközön kívül cigarettapihentető gépet is használtak, ami az illegális gyártásra nem jellemző. A lefoglalt árumennyiség alapján a költségvetést ért kár csaknem egymilliárd forint, de a szakértői vélemények még nem véglegesek, elképzelhető, hogy ez az összeg magasabb lesz.

Az akcióban húsz külföldi munkást és a szervezet irányítóit is őrizetbe vették, utóbbiak letartóztatását a bíróság elrendelte. A NAV jövedéki termékre elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Tavaly és idén Spanyolországban, Görögországban, Belgiumban, Olaszországban, Csehországban és Szlovákiában 6 illegális cigarettagyárban és a hozzájuk tartozó raktárakban összesen 72,8 millió szál hamisított, adózatlan cigarettát, 95,3 tonna vágott dohányt, valamint csaknem 50 kamionnyi cigarettagyártási alapanyagot (füstszűrőt, cigarettapapírt, csomagolóanyagot, ragasztót) foglaltak le a hatóságok. Ezekben az eljárásokban összesen 109 személyt fogtak el.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Posted on 2019-11-12, 16:40 By
Categories: Hírek